Sadhubani 27/05/23

Sadhubani 27/05/23

Sadhubani 27/05/23 🚩କେବଳ ସାପ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ କିଛି ମଣିଷ ବି ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସାପକୁ ତ ଦୂରରୁ ଚିହ୍ନି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ବିଷାକ୍ତ ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ । 🚩ଭୁଲ୍ ହିଁ ହେଉଛି ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷକ ,ଆଉ ଯିଏ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଭୁଲ୍ କରିନାହିଁ,ତା’ମାନେ ସେ କେବେ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରିନାହିଁ । 🚩ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ର ତା ମିତ୍ରର ବୁନ୍ଦାଏ ଝାଳ ପାଇଁ ନିଜ ଦେହର ରକ୍ତ ବୁହାଇ ଦେଇପାରେ … Read more